PRIVACYVERKLARING

Voer voor verandering vindt het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt

gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy

statement willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website

(www.voervoorverandering.nl) bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet

je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:


  1. je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina
  2. je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  3. de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  4. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt

alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt

alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële

doeleinden.


Voer voor verandering verzamelt gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om

contact met ons op te kunnen nemen en om je inschrijving of aankoop goed af te kunnen handelen.


Allereerst verstrek je aan ons je gegevens bij het aanmelden voor de blogs of het aanvragen

van een e-book. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden daarbij opgeslagen. Daarnaast

houden we bij op welke datum je je hebt ingeschreven voor de blogs of het e-book.


Daarnaast verzamelen we gegevens die nodig zijn om je inschrijving voor een van onze open

opleidingen, workshops of trainingen goed te laten verlopen. We verzamelen je voor- en

achternaam, je mailadres, telefoonnummer en de factuurgegevens. We houden ook bij op welke

datum je bent ingeschreven. We verzamelen de naam van je organisatie en je functie zodat we

kunnen sturen op de juiste mix van deelnemers. Bij vervolgopleidingen verzamelen we tevens

informatie om instapeisen te kunnen controleren, bijvoorbeeld of je eerder een andere opleiding bij

ons hebt gevolgd die als voorwaarde voor een vervolgopleiding geldt.


Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben

verkregen. De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om

te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de

bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij de website analyseren en verbeteren. De

persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen bij het contactformulier, gebruiken wij enkel om

telefonisch of via mail (jouw keus) contact met jou te kunnen opnemen.


Ook bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij lezers inspiratie bieden om veranderen makkelijker

te maken. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van

abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van

de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


De gegevens die we verzamelen als je je inschrijft voor een opleiding, training of workshop gebruiken

we allereerst om jouw inschrijving goed te kunnen verwerken. We gebruiken je gegevens ook om je

voor de start van een opleiding, training of workshop informatie te sturen over voorbereiding en

praktische informatie. Ook opleidingsmateriaal dat hoort bij de betreffende opleiding sturen we je

tijdens of na de opleiding naar het opgegeven mailadres. In groepen waar intervisie tussen

deelnemers onderdeel van het programma is, delen we naam en mailadres met je mededeelnemers

zodat het mogelijk is om afspraken over intervisie te maken. De overige gegevens stellen we niet ter

beschikking.


De gegevens die we verzamelen als je een product op onze website bestelt, gebruiken we om de

bestelde producten te kunnen verzenden naar het juiste adres en te kunnen factureren.


We maken gebruik van MailBlue voor het verspreiden van onze berichten, zowel nieuwsbrieven als

cursusinformatie. Bij het verzenden van e-mails via MailBlue worden zogenaamde web beacons

meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de

nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. MailBlue

verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement:

https://mailblue.nl/privacy-policy/


Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij

daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).


Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt

verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact

heeft plaatsgevonden.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of

de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. De gegevens op de website

gaan via een beveiligde verbinding (SSL) en de website wordt periodiek gecontroleerd op hacks en up

to date gehouden. Voor de verwerkingsovereenkomst met onze server zie

https://www.savvii.nl/standaard-verwerkersovereenkomst/?_ga=2.132466126.1326415044.1523866575-2062446514.1516376389


Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om je persoonsgegevens op

verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op

met info@voervoorverandering.nl.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies:

  1. om je voorkeuren te registreren
  2. om informatie te registreren die eigen is aan je, zoals de web pagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  3. om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van
  4. andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of

de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kun je je niet

inschrijven voor een opleiding, training of workshop, kan je geen artikelen in je winkelwagen

bewaren of elektronisch betalen.


Google Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics.

Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij

hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die

door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.


Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met deze knoppen kunnen

bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze

knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van

Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn

verzameld.


Als je liever niet wilt dat we cookies op je apparaat plaatsen, dan raden we je aan om de Do Not

Track-functie (‘websites vragen niet te volgen’) in je browser aan te zetten. We kunnen dan geen

cookies plaatsen. Voor meer informatie over Do Not Track en hoe je dit aan kunt zetten in je

browser, zie de website van: All About Do Not Track.


Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op

onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.


Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht worden aan

info@voervoorverandering.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: Voer voor verandering

Nijenheim 3221, 3704 AV Zeist. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer 06-28293469.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 30 september 2022